Privatlivspolitik

Et fagligt boost i Vinterferien

Få et fagligt boost i enten matematik, dansk eller engelsk, og kom ind i vores fede læringsunivers

Gå til tilmeldingen  

Info:
Dato:
Adresse:
Detaljer:
Pris:
Info:
Et fagligt boost for 5. - 10. klasse
Dato:
07/02/21 - 11/02/21
Adresse:
Taarbæk Skole
Detaljer:
Vælg imellem:
Engelsk 1
Engelsk 2
Matematik 1
Matematik 2
Dansk 1
Pris:
4995 kr.

Arrangeres i samarbejde med…

Hvem er PlusCamp?

PlusCamp har arrangeret camps siden 2005, og ønsker at hjælpe børn med at opnå større selvværd, øget lyst til læring, samt faglig og social succes. Det gør vi gennem kreative læringscamps, hvor nøgleordene er tryghed, varieret undervisning og nærværende voksne.

Alt hvad vi gør, gør vi med hjertet. Vi er drevet af passion, ambitioner og empati og dette er omdrejningspunktet i alt hvad vi laver. Vi stræber efter at alle børn skal have en god skolegang og derfor arbejder vi både på at booste det faglige, såvel som det sociale. Målet har fra begyndelsen været at skabe et læringsunivers med leg og bevægelse i fokus. Et læringsrum med trygge rammer, stærke ressourcer og masser af muligheder – for nok ressourcer og nok muligheder gør nemlig en forskel.

Hvad er en SkoleCamp?

En SkoleCamp er for de elever, som kæmper med det faglige i skolen og som gerne vil have en god læringsoplevelse, samtidig med at hygge sig med nye kammerater og få en masse sjove oplevelser. Campen er opbygget i læringsblokke, hvor der undervises af dygtige lærere.

Tre gange dagligt er der aktivitetsblokke, hvor et team af skøre og sjove instruktører laver fysiske og sociale aktiviteter med deltagerne. Dertil, så mødes vi alle seks gange dagligt til noget mad; tre gange til store hovedmåltider og tre gange til mindre mellemmåltider, hvor køkkenteamet har bagt lune boller.

En af de ting der gør en SkoleCamp hos +Camp ekstra god er, at vi har mange lærerkræfter med – faktisk én lærer til 5-6 deltagere. Det gør det muligt at se, høre og lytte til den enkelte og tilpasse undervisningen efter deltagernes behov. Det giver også mulighed for, at sætte undervisningen op helt anderledes end i skolen, da vi kan gøre det i små grupper med én underviser, samtidig med at vi lærer mens vi leger, hopper, tegner og kaster. Vores motto er nemlig, at læring skal være en leg.

I fritiden har deltagerne mulighed for at hygge sig med sine nye kammerater over et spil pool, bold eller dans i hallen eller hygge uden for på de store grønne arealer. Det er alt andet end kedeligt, at være på SkoleCamp.

DanskCamp 1

Niveau 1 henvender sig primært til mellemtrinnet; 5.kl – 7.kl.
Vi arbejder intensivt med grammatik og stavning. Eksempler på emner: vokal- og konsonantforveksling, stumme bogstaver, dobbelt/enkeltkonsonant samt ordklasserne og deres endelser fx ene/ende problematikken.

Herudover er der en times læseblok dagligt, hvor vi arbejder med læsehastighed og læseforståelse.

Deltagerne testes både i stavning og læsning første dag, således vores undervisere kan tilpasse undervisningen til den enkelte elevs behov.

>> Læs mere om DansCamp her <<

DanskCamp 2

Niveau 2 henvender sig primært til udskoling; 7.kl -10-kl.
Her arbejdes der med den skriftlige fremstilling indenfor de forskellige genre, så som eventyr, noveller, læserbreve mv. Vi arbejder med tegnsætning og grammatik, samt får lukket lidt huller i stavningen.
På niveau 2 vil der dagligt være en skriftlig fremstilling, dog ikke ligeså lang som de laves i skolen, men noget der ligner, så der kan trænes at skrives i de forskellige genre. Selvom der skrives meget, så vil der dog, ligesom på niveau 1, være blokke med sjove læringsværksteder.
Dagligt vil der også være en læseblok, hvor vi læser om et af dagens emner, men vi har ikke træning af læsehastighed og læseforståelse, som på niveau 1.

>> Læs mere om DansCamp her <<

MatematikCamp 1

Niveau 1 henvender sig primært til mellemtrinnet; 5 kl. – 7. kl. Her går vi i dybden med de fire regnearter: plus, minus, gange og division. Når de sidder fast begynder vi at snuse til
brøker, omsætning, enheder, spejling, geometri og koordinater, men det er ikke sikkert, at alle emner nås, da vi ikke går videre før det foregående emne er på plads. Dertil så arbejder vi kun med disse emner på et basis niveau, således du er klar til at arbejde videre med dem på niveau 2 eller i udskolingen hjemme.

Barnet testes første dag, således lærerne straks har en føling med, hvilke huller der skal lukkes i løbet af ugen. Testen bruges udelukkende, som lærernes redskab til at planlægge undervisningen.

>> Læs mere om MatematikCamp her <<

MatematikCamp 2

Niveau 2 henvender sig primært til udskolingen; 7. kl. -10. kl.
Her bygges der videre på emnerne fra niveau 1, altså de 4 regnearter men nu med brøker og omsætning til procent. Der arbejdes med funktioner, ligninger, parenteser,
samt areal og rumfang. Vi gennemgår også kort enheder og spejling, men igen er det ikke sikkert alle emner nås, da det afhænger af om forståelsen er på plads af forrige emne.

Barnet testes første dag, således lærerne straks har en føling med, hvilke huller der skal lukkes i løbet af ugen. Testen bruges udelukkende, som lærernes redskab til at planlægge undervisningen.

>> Læs mere om MatematikCamp her <<

EngelskCamp 1

Niveau 1 henvender sig til mellemtrinnet; 5. kl. – 7. kl.
Her arbejdes blandt andet med at forøge deltagerens ordforråd, øvelse af de 240 mest brugte ord, samt korrekt udtale. Vi træner og øger sikkerheden i tal, årstal og klokken. Vi arbejder med ordklasserne og begynder at skelne mellem de forskellige tider, samt arbejder med bøjninger af to be og to have. Vi har stor fokus på det mundtlige fremfor det skriftlige.

Den første dag har deltageren en samtale med sin kontaktlærer, der her vurderer, hvilke emner deltageren har brug for at arbejde med i løbet af ugen.

>> Læs mere om EngelskCamp her <<

EngelskCamp 2

Niveau 2 henvender sig til udskolingen; 7.kl. – 10. kl.
Her forventes at barnet kan det basale engelsk, men har brug for at træne det og øge sikkerheden i at snakke det. Vi har derfor stor fokus på mundtlig sikkerhed og træner dette i alle dagens sammenhænge. Vi arbejder yderligere med navneord og udsagnsord, samt dets bøjninger i diverse tider. Vi træner stavning samt læsning og øver ligefrem ordstilling og sammentrækninger. På niveau 2 er der lidt større fokus på skriftlige opgaver ifht. grammatikken end på niveau 1, dog er det mundtlige stadig mest i fokus.

Den første dag har deltageren en samtale med sin kontaktlærer, der her vurderer, hvilke emner deltageren har brug for at arbejde med i løbet af ugen.

>> Læs mere om EngelskCamp her <<

Normering

På vores SkoleCamps er der en underviser pr. femte barn. Det betyder, at der er tid til at fokusere på den enkelte og dets behov. Alle børn har en kontaktlærer, som følger barnet nøje og dagligt noterer fremgang og udfordringer for barnet.

Udover lærerteamet er der ansat instruktører til at stå for de fysiske og sociale aktiviteter. Instruktørernes baggrund varierer, men fællesnævneren er engagement og lyst. Antallet af instruktører varierer efter antallet af deltagere, men en instruktør pr. 10. barn vil der være.

Kost

På vores camps spises der 6 gange dagligt; 3 hovedmåltider og 3 mellemmåltider. Vi sætter stor fokus på at alle måltider skal være nærende og mættende, fordi at man som teenager har brug for meget energi til at komme igennem dagens udfordringer.

Vi vægter derfor fødevarer og måltider, hvor fuldkornsprodukter og grøntsager er i højsæde. Samtidig prøver vi at vise deltagerne, at de traditionelle yndlingsretter sagtens kan gøres sunde og stadig forblive top lækre.

Forældre og deltagere mener...