Konkurrencebetingelser

Præmiebeskrivelse

Vinderen præmieres med et ophold for fire personer på REMA 1000 FamileCamp på Sportsefterskolen Sjælsølund i Hørsholm uge 30, 2019. Præmien har en samlet værdi af 13.180 kr.

Sådan udtrækkes vinderen

Din Camp finder ved tilfældig lodtrækning én vinder blandt alle deltagere den 29.05.2019. Præmien kan ikke ombyttes til andre præmier eller kontanter. Vinderen bliver kontaktet via svar på den kommentar, vedkommende har skrevet til Din Camp i selve konkurrenceopslaget på Facebook. Her bliver vinderen bedt om at sende sine kontaktoplysninger til en angivet e-mailadresse. Herefter vil vinderen blive kontaktet af Din Camp med nærmere detaljer.

Hvis vinderen ikke sender en e-mail med kontaktoplysninger indenfor to dage, bortfalder retten til præmien, og Din Camp forbeholder sig retten til at trække en ny vinder. Din Camp tager ikke ansvar for ukorrekte kontaktoplysninger. Din Camp forbeholder sig i øvrigt retten til at offentliggøre vindere på Facebook siden: https://www.facebook.com/denbedsteuge

Hvem kan deltage?

Du kan kun deltage i konkurrencen én gang. Ansatte hos Din Camp ApS må ikke deltage i konkurrencen. Du skal være mindst 18 år og bosiddende i Danmark for at deltage. Ved deltagelse i konkurrencen giver du samtidig samtykke til, at Din Camp må registrere og opbevare dine personoplysninger, til brug ifm. med administration af konkurrencen. Når konkurrencen er slut, slettes personoplysningerne.

Man må gerne deltage i konkurrencen, selvom man allerede er tilmeldt REMA 1000 FamilieCamp i Hørsholm, uge 30. Skulle vinderen allerede være tilmeldt den pågældende camp, får vinderen tilbageført penge for sin tilmelding.

Konkurrencen udbydes af

Din Camp ApS
Raffinaderivej 10,
co/ TAP1
2300 København S

Kontaktinformation

Har du spørgsmål vedrørende konkurrencen, så skriv til os på Facebook, kontakt os på mail eller ring til os på telefon 31 50 98 50. Konkurrencen er hverken sponsoreret, støttet, administreret af eller på nogen måde associeret med Facebook. Afgivelser af tilladelse og information gives til Din Camp ApS, og ikke til Facebook.

Trykfejl og utilsigtede misforståelser

Din Camp tilstræber, at information og indhold til enhver tid er opdateret og korrekt, men kan dog ikke garantere, at indholdet er fejlfrit og komplet. Derfor fraskriver Din Camp sig alt ansvar i tilfælde af trykfejl eller fejl i forbindelse med præmieinformationer. Din Camp kan ikke drages til ansvar for fejl på internettet eller mislykket modtagelse af indsendelser. Din Camp har ret til at ændre konkurrencebetingelserne eller stoppe konkurrencen uden varsel, hvis dette findes nødvendigt. I tilfælde af dette har Din Camp også ret til ikke at udløse præmierne.

Hold dig opdateret

Uforpligtende - og kan afmeldes med ét klik