Læst på 2 minutter

Læring gennem leg

Vi flytter undervisningen væk fra klasselokalet og gør læring til en leg

Læring gennem leg

Børn leger, fordi de ikke ikke kan lade være. De leger ikke for at lære, men det er helt tydeligt – og videnskabeligt dokumenteret – at de alligevel lærer noget af at bruge fantasien og indgå i lege og interaktioner med hinanden. Så hvad er det, der sker, når børn leger? Og hvordan kan vi som fagpersoner i endnu højere grad sætte skub i den mere organiserede læring gennem en tilgang baseret på leg? Det udforsker vi her.

Hvordan hænger børns leg og læring sammen?

Leg er en afgørende del af børns udvikling – man kan sige, at de gennem legen forbereder sig på alt det, der kommer til at ske senere i deres liv. Det er faktisk helt biologisk. Gennem legen lærer børn at tænke kreativt, at indgå i samspil med andre, at forhandle, at bruge deres sprog og meget mere. De lærer så at sige at forstå tilværelsen gennem leg, og måske derfor ser vi ofte de små børn kopiere deres forældre og lege, at de tager på arbejde, gør rent og andre hverdagsnære ting.

Men hvordan kan vi helt konkret bruge legen til læring, f.eks. i skolen? Det kan du læse mere om i næste afsnit.

Læring gennem leg i skolen

Tænk på en læringssituation i skolen, og du vil sikkert se en form for klasseundervisning eller opgaveløsning for dig, hvor læreren er stående foran tavlen og underviser, mens eleverne sidder på deres pladser og “tager imod”. Sådan har den gængse undervisning været i mange, mange år, og den er det til dels stadig.

Heldigvis er der dog et stigende fokus på børns læring og udvikling gennem leg. Det betyder, at der også i højere grad anvendes en legebaseret undervisningstilgang, især hos de mindre klasser.

Og det er der mange gode grunde til: Den legebaserede læring er et godt udgangspunkt for succes senere i deres skolegang, og børnene udvikler sociale færdigheder, som gør dem i stand til at løse konflikter og håndtere udfordringer selv. Derudover kan en mere åben og legende tilgang sætte gang i børnenes fantasi, hvilket kommer dem til gode, når de senere i livet skal idéudvikle og se problemer fra flere vinkler.

Sådan arbejder vi med læring gennem leg hos Din Camp

På vores læringscamps er leg en helt essentiel og integreret del af undervisningen. Der er nemlig meget langt fra den klassiske tavleundervisning til den måde, børnene lærer på, når de er en del af vores camps. Det er der flere årsager til:

  • Børn er naturligt motiverede for at lege.
  • Nogle børn kan føle en lettelse ved at få læringen ud af klasseværelset.
  • Gennem faglige og sociale succesoplevelser kan børnene blive endnu mere motiverede for at lære, også efter campen.

For det første udnytter vi børnenes naturlige motivation for at lege, når vi gør læringen legebaseret. De “glemmer” så at sige, at de er i gang med at lære, fordi de bliver optaget af legen og har det sjovt, mens de lærer.

For det andet har nogle børn måske dårlige erfaringer med klasseværelset og de undervisningsformer, der typisk bliver brugt her. Den usikkerhed, de kan føle i forbindelse med klasseundervisningen, forsvinder ofte, når de får lov at indgå i et anderledes læringsfællesskab, hvor fokus i højere grad ligger på en fælles leg eller et spil frem for den enkeltes præstationer.

For det tredje kan legen give en helt ny gejst og motivation for at lære faget, også når børnene kommer tilbage til den “almindelige” undervisning i skolen. Gennem succesoplevelser både fagligt og socialt forsøger vi at få glæden ved at lære tilbage hos de børn, der af forskellige årsager kan være udfordret fagligt.

Af Sandra Larsen
PBA i Ernæring og Sundhed, med et fokus på, hvordan børn og unges læringsforudsætninger kan forbedres ved at skrue på henholdsvis ernæring og idræt. Med en stor passion for læring, har jeg brugt de sidste +10 år på at skabe et univers af kreative læringscamps for børn og unge.

Relaterede indlæg

  1. Praksisnær undervisning

    Et af de seneste udspil fra Folketinget har fanget vores opmærksomhed her hos Din Camp, og det er noget, som vi brænder for at dele med jer.

    Praksisnær undervisning
Vores deltagere er ikke i tvivl
4.8 ud af 5. Baseret på 80+ anmeldelser.