Læst på 2 minutter

Praksisnær undervisning

Et af de seneste udspil fra Folketinget har fanget vores opmærksomhed her hos Din Camp, og det er noget, som vi brænder for at dele med jer.

Praksisnær undervisning: Nøglen til God Læring

I en tid, hvor uddannelsessystemet er i konstant udvikling, er det altid spændende at høre om nye initiativer og udspil fra vores politikere. Et af de seneste udspil fra Folketinget har fanget vores opmærksomhed her hos Din Camp, og det er noget, som vi brænder for at dele med jer. Folketinget har annonceret deres ønske om mere praksisnær undervisning i skolerne, og vi er overbeviste om, at dette er nøglen til god læring.

Hvad er Praksisnær Undervisning?

Praksisnær undervisning refererer til en tilgang, hvor teoretisk viden og praktisk erfaring går hånd i hånd. Det handler om at gøre undervisningen mere virkelighedsnær og relevant for eleverne. I stedet for kun at lære teori fra bøger, opfordres eleverne til at omsætte deres viden til praktisk handling. Dette kan omfatte alt fra eksperimenter i naturfag til at arbejde på konkrete projekter i teknologi og design.

Din Camps Tilgang til Praksisnær Undervisning

Hos Din Camp har vi været fortalere for praksisnær undervisning i årevis. Vores MakerCamp er et levende eksempel på, hvordan denne tilgang kan gøre en forskel i elevernes uddannelsesrejse. Her er nogle af de nøgleelementer, der kendetegner vores tilgang:

  1. Fra Tanke til Handling: På MakerCamp er der ikke langt fra tanke til handling. Vi tror på, at læring bedst sker, når eleverne kan omsætte deres ideer og koncepter til konkrete projekter. Dette fremmer kreativitet, problemløsning og engagement.
  2. Hands-On Læring: Vores undervisning er kendetegnet ved “hands-on” læring, hvor deltagerne og børnene får lov til at arbejde med materialer, teknologier og redskaber. Denne praktiske tilgang styrker deres færdigheder og giver dem mulighed for at lære ved at gøre.
  3. Udvikling af Kompetencer: Praksisnær undervisning bidrager til udviklingen af afgørende kompetencer som kreativ tænkning, problemløsning og samarbejde. Det udruster eleverne til at håndtere de udfordringer, de vil støde på i den virkelige verden.

Udfordringer og Ressourcer

Mens vi er begejstrede for Folketingets udspil om mere praksisnær undervisning, er vi også klar over, at det kræver ressourcer. En afgørende faktor for succesfuld praksisnær undervisning er den rette lærertildeling. Hos Din Camp har vi en underviser for hvert femte barn for at sikre, at alle elever får den individuelle opmærksomhed, de fortjener. Dette er afgørende for at skabe et miljø, hvor eleverne har tid til at undre sig, stille spørgsmål og få den nødvendige sparring til at udvikle deres kompetencer.

Det kan blive en udfordring for folkeskolen at løfte opgaven om praksisnær undervisning, hvis ikke politikerne også indtænker flere lærerkræfter. En stærk normering er afgørende for elevernes udvikling og evne til at udforske deres nysgerrighed og kreativitet.

Konklusion

Praksisnær undervisning er nøglen til god læring, og det er noget, vi tror på her hos Din Camp. Vi glæder os over Folketingets initiativ til at fremme denne tilgang i skolerne. Det vil ikke kun forbedre elevernes læring, men også ruste dem til en fremtid, hvor praktiske færdigheder og kreativ tænkning er afgørende. Praksisnær undervisning er en investering i vores børns fremtid, og det er en investering, der vil betale sig mange gange over.

Vi opfordrer jer til at dele jeres tanker om praksisnær undervisning og deltage i diskussionen om, hvordan vi kan gøre uddannelse mere relevant og engagerende for vores børn. Sammen kan vi forme en bedre fremtid for vores uddannelsessystem og forberede vores børn til at blomstre i en verden, der kræver kreativitet, innovation og praktiske færdigheder.

Af Sandra Larsen
PBA i Ernæring og Sundhed, med et fokus på, hvordan børn og unges læringsforudsætninger kan forbedres ved at skrue på henholdsvis ernæring og idræt. Med en stor passion for læring, har jeg brugt de sidste +10 år på at skabe et univers af kreative læringscamps for børn og unge.

Relaterede indlæg

Vores deltagere er ikke i tvivl
4.8 ud af 5. Baseret på 80+ anmeldelser.