Privatlivspolitik

PlusCamp - et fagligt boost i ferien

Få et fagligt boost i enten matematik, dansk eller engelsk, og kom ind i vores fede læringsunivers

Gå til tilmeldingen  

Info:
Dato:
Adresse:
Detaljer:
Pris:
Info:
Et fagligt boost i vinterferien for 5. - 9. klasse
Dato:
14/02/21 - 19/02/21
Adresse:
Taarbæk Skole
Detaljer:
Vælg imellem:
Dansk 1
Engelsk 1
Engelsk 2
Matematik 1
Matematik 2
Pris:
3995 kr.
Info:
Et fagligt boost i sommerferien for 5. - 9. klasse
Dato:
27/06/21 - 02/07/21
Adresse:
Assensvej 8
Detaljer:
Vælg imellem:
Dansk 1
Engelsk 1
Engelsk 2
Matematik 1
Matematik 2
Pris:
4995 kr.
Info:
Et fagligt boost i sommerferien for 5. - 9. klasse
Dato:
25/07/21 - 30/07/21
Adresse:
Assensvej 8
Detaljer:
Vælg imellem:
Dansk 1
Dansk 2
Dansk for ordblinde
Engelsk 1
Engelsk 2
Matematik 2
Pris:
4995 kr.

Campen arrangeres i samarbejde med +CAMP.

Hvem er +CAMP?

PlusCamp har arrangeret camps siden 2005, og ønsker at hjælpe børn med at opnå større selvværd, øget lyst til læring, samt faglig og social succes. Det gør vi gennem kreative læringscamps, hvor nøgleordene er tryghed, varieret undervisning og nærværende voksne.

Alt hvad vi gør, gør vi med hjertet. Vi er drevet af passion, ambitioner og empati og dette er omdrejningspunktet i alt hvad vi laver. Vi stræber efter at alle børn skal have en god skolegang og derfor arbejder vi både på at booste det faglige, såvel som det sociale. Målet har fra begyndelsen været at skabe et læringsunivers med leg og bevægelse i fokus. Et læringsrum med trygge rammer, stærke ressourcer og masser af muligheder – for nok ressourcer og nok muligheder gør nemlig en forskel.

Hvad er en SkoleCamp?

En SkoleCamp er for de elever, som kæmper med det faglige i skolen og som gerne vil have en god læringsoplevelse, samtidig med at hygge sig med nye kammerater og få en masse sjove oplevelser. Campen er opbygget i læringsblokke, hvor der undervises af dygtige lærere.

Tre gange dagligt er der aktivitetsblokke, hvor et team af skøre og sjove instruktører laver fysiske og sociale aktiviteter med deltagerne. Dertil, så mødes vi alle seks gange dagligt til noget mad; tre gange til store hovedmåltider og tre gange til mindre mellemmåltider, hvor køkkenteamet har bagt lune boller.

En af de ting der gør en SkoleCamp hos +Camp ekstra god er, at vi har mange lærerkræfter med – faktisk én lærer til 5-6 deltagere. Det gør det muligt at se, høre og lytte til den enkelte og tilpasse undervisningen efter deltagernes behov. Det giver også mulighed for, at sætte undervisningen op helt anderledes end i skolen, da vi kan gøre det i små grupper med én underviser, samtidig med at vi lærer mens vi leger, hopper, tegner og kaster. Vores motto er nemlig, at læring skal være en leg.

I fritiden har deltagerne mulighed for at hygge sig med sine nye kammerater over et spil pool, bold eller dans i hallen eller hygge uden for på de store grønne arealer. Det er alt andet end kedeligt, at være på SkoleCamp.

DanskCamp 1

Niveau 1 henvender sig primært til mellemtrinnet; 5.kl – 9.kl.
Vi arbejder intensivt med grammatik og stavning. Eksempler på emner: vokal- og konsonantforveksling, stumme bogstaver, dobbelt/enkeltkonsonant samt ordklasserne og deres endelser fx ene/ende problematikken.

Herudover er der en times læseblok dagligt, hvor vi arbejder med læsehastighed og læseforståelse.

Deltagerne testes både i stavning og læsning første dag, således vores undervisere kan tilpasse undervisningen til den enkelte elevs behov.

>> Læs mere om DansCamp her <<

DanskCamp 2

Niveau 2 henvender sig primært til udskoling; 7.kl – 9.kl.
Her arbejdes der med den skriftlige fremstilling indenfor de forskellige genre, så som eventyr, noveller, læserbreve mv. Vi arbejder med tegnsætning og grammatik, samt får lukket lidt huller i stavningen.
På niveau 2 vil der dagligt være en skriftlig fremstilling, dog ikke ligeså lang som de laves i skolen, men noget der ligner, så der kan trænes at skrives i de forskellige genre. Selvom der skrives meget, så vil der dog, ligesom på niveau 1, være blokke med sjove læringsværksteder.
Dagligt vil der også være en læseblok, hvor vi læser om et af dagens emner, men vi har ikke træning af læsehastighed og læseforståelse, som på niveau 1.

>> Læs mere om DansCamp her <<

MatematikCamp 1

Niveau 1 henvender sig primært til mellemtrinnet; 5 kl. – 9. kl. Her går vi i dybden med de fire regnearter: plus, minus, gange og division. Når de sidder fast begynder vi at snuse til
brøker, omsætning, enheder, spejling, geometri og koordinater, men det er ikke sikkert, at alle emner nås, da vi ikke går videre før det foregående emne er på plads. Dertil så arbejder vi kun med disse emner på et basis niveau, således du er klar til at arbejde videre med dem på niveau 2 eller i udskolingen hjemme.

Barnet testes første dag, således lærerne straks har en føling med, hvilke huller der skal lukkes i løbet af ugen. Testen bruges udelukkende, som lærernes redskab til at planlægge undervisningen.

>> Læs mere om MatematikCamp her <<

MatematikCamp 2

Niveau 2 henvender sig primært til udskolingen; 7. kl. – 9. kl.
Her bygges der videre på emnerne fra niveau 1, altså de 4 regnearter men nu med brøker og omsætning til procent. Der arbejdes med funktioner, ligninger, parenteser,
samt areal og rumfang. Vi gennemgår også kort enheder og spejling, men igen er det ikke sikkert alle emner nås, da det afhænger af om forståelsen er på plads af forrige emne.

Barnet testes første dag, således lærerne straks har en føling med, hvilke huller der skal lukkes i løbet af ugen. Testen bruges udelukkende, som lærernes redskab til at planlægge undervisningen.

>> Læs mere om MatematikCamp her <<

EngelskCamp 1

Niveau 1 henvender sig til mellemtrinnet; 5. kl. – 9. kl.
Her arbejdes blandt andet med at forøge deltagerens ordforråd, øvelse af de 240 mest brugte ord, samt korrekt udtale. Vi træner og øger sikkerheden i tal, årstal og klokken. Vi arbejder med ordklasserne og begynder at skelne mellem de forskellige tider, samt arbejder med bøjninger af to be og to have. Vi har stor fokus på det mundtlige fremfor det skriftlige.

Den første dag har deltageren en samtale med sin kontaktlærer, der her vurderer, hvilke emner deltageren har brug for at arbejde med i løbet af ugen.

>> Læs mere om EngelskCamp her <<

EngelskCamp 2

Niveau 2 henvender sig til udskolingen; 7.kl. – 9. kl.
Her forventes at barnet kan det basale engelsk, men har brug for at træne det og øge sikkerheden i at snakke det. Vi har derfor stor fokus på mundtlig sikkerhed og træner dette i alle dagens sammenhænge. Vi arbejder yderligere med navneord og udsagnsord, samt dets bøjninger i diverse tider. Vi træner stavning samt læsning og øver ligefrem ordstilling og sammentrækninger. På niveau 2 er der lidt større fokus på skriftlige opgaver ifht. grammatikken end på niveau 1, dog er det mundtlige stadig mest i fokus.

Den første dag har deltageren en samtale med sin kontaktlærer, der her vurderer, hvilke emner deltageren har brug for at arbejde med i løbet af ugen.

>> Læs mere om EngelskCamp her <<

Hvad er en forældresamtale?

En forældresamtale er en mundtlig overlevering, fra lærer til jer forældre, af barnets benhårde arbejde gennem campen.

Det er en komplet vurdering af barnets faglige udfordringer og styrker. Her redegøres der for den aktuelle status for barnets niveau både før, under og ved campens afslutning.

Og endnu vigtigere så indeholder denne samtale forslag til det videre arbejde, som jo er det, som skal sikre at barnet bliver ved med at udvikle sig positivt, når han/hun kommer tilbage til skolen.

Pris og tilsendelse

Er der undervejs opdaget en bestemt type læringsstil  eller andre vigtige detaljer for barnets videre læring, overleveres dette også.

Efter campen tilsendes barnets resultater og skulle der være glemt noget til samtalen knyttes der en ekstra kommentar med til resultaterne. Dertil tilsendes et dokument med ugens pensum, samt tips og råd til det videre faglige arbejde.

Vi anbefaler stærkt denne forældresamtale, som afrunding på barnets campoplevelse.

En forældresamtale kan tilkøbes for 350 kr. ved tilmeldingen.

Normering

På vores SkoleCamps er der en underviser pr. femte barn. Det betyder, at der er tid til at fokusere på den enkelte og dets behov. Alle børn har en kontaktlærer, som følger barnet nøje og dagligt noterer fremgang og udfordringer for barnet.

Udover lærerteamet er der ansat instruktører til at stå for de fysiske og sociale aktiviteter. Instruktørernes baggrund varierer, men fællesnævneren er engagement og lyst. Antallet af instruktører varierer efter antallet af deltagere, men en instruktør pr. 10. barn vil der være.

Kost

NB: Campen i vinterferien er en DayCamp. Der sereveres mellemmåltider og frokost i vinterferien.

På vores camps spises der 6 gange dagligt; 3 hovedmåltider og 3 mellemmåltider. Vi sætter stor fokus på at alle måltider skal være nærende og mættende, fordi at man som teenager har brug for meget energi til at komme igennem dagens udfordringer.

Vi vægter derfor fødevarer og måltider, hvor fuldkornsprodukter og grøntsager er i højsæde. Samtidig prøver vi at vise deltagerne, at de traditionelle yndlingsretter sagtens kan gøres sunde og stadig forblive top lækre.

SkoleVen

– En faglig støtte, også efter camp

En skoleven er barnets lærer fra +Camp, som barnet allerede kender godt fra undervisningen på campen.

Skolevennen vil ugentlig hjælpe med lektierne og genopfriske det lærte stof fra campen. Men en skoleven mere end bare en lektiehjælper.

Den gode relation der er skabt på campen gør skolevennen til en god støtte, som barnet kan bruge til at vende ugens udfordringer – faglige som sociale.

Det er en ekstra støtte, som ikke kommer fra forældrene. Det er en barnet kan grine med, græde med og snakke med, om både lektier og hvad hjertet er fuld af.

Hvorfor har mit barn brug for en skoleven?

Som forælder kan det ofte være svært at påtage sig den faglige kasket og for barnet kan det være ligeså svært at lytte efter de gode råd, når de kommer fra sine forældre.

Lektier kan hurtig blive en øv-oplevelse derhjemme, som ødelægger hyggen. Det er træls at være den sure forældre og for nogle kan det måske også være svært at huske, hvordan det nu lige er man ganger to brøker eller hvad reglen for dobbeltkonsonant er?

Derfor vil vi gerne hjælpe og når nu vi allerede var så godt i gang på campen, hvorfor så ikke fortsætte den gode læringskurve?

Vi ved at et intensivt læringsforløb er effektivt, men vi ved også, at det er vigtigt at følge op efterfølgende.

Så hvorfor ikke lade os hjælpe med lektierne og jer sørge for hyggen ?

Hvordan?

Da vi allerede har skabt den gode relation på campen, og barn og lærer ikke nødvendigvis kommer fra samme landsdel, så er Projekt Skoleven et onlineforløb.

Én gang om ugen, i 10 uger frem, vil barnet sidde og arbejde med sin skoleven i ca. 1 time, online. Undervisningen er fleksibel, således den tilpasses efter jeres kalender. I bestemmer selv hvordan de 10 timer skal fordeles, og hvornår det skal starte fra.

Der er selvfølgelig også mulighed for at forlænge forløbet, hvis dette ønskes.

 

Pris: 10 timer for 2500 kr.

Forældre og deltagere mener...

Reservér din plads med det samme

100% uforpligtende


Din reservation gælder i 7 dage. Du giver samtidig dit samtykke til, at Din Camp må sende dig nyheder.