Læst på 3 minutter

Mobning

Din Camp laver danmarks sjoveste feriecamps for børn, unge og familier. Vi lover dig en unik camp med fællesskab, smil og sjove aktiviteter

Mobning – hvad er det, og hvordan kan du stoppe det?

Vidste du, at hvert femte barn udsættes for mobning i skolen? Mobning kan gøre skolegangen utryg og have konsekvenser for det mobbede barn senere i livet. Her kan du læse mere om mobning, hvad du som forælder kan gøre, hvis dit barn bliver mobbet, og meget mere.

Hvad er mobning?

Mobning kan komme til udtryk på mange måder og både være af fysisk og psykisk karakter. Et barn, der bliver mobbet, vil typisk blive holdt uden for fællesskabet af enten klassekammerater eller venner og kan blive udsat for chikanerende adfærd i form af at blive ignoreret, bagtalt, latterliggjort eller måske endda udsat for fysisk vold. Mobning er også kendetegnet ved, at den ekskluderende adfærd over for barnet fortsætter gennem længere tid og har stor betydning for, hvordan barnet trives i hverdagen.

Mobning foregår også uden for skolen

Den teknologiske udvikling har betydet, at børn, der bliver mobbet i skolen, ikke længere kan “holde fri” fra mobningen, når de kommer hjem. Mobning kan nemlig også finde sted på de digitale og sociale medier, hvor barnet på samme måde som i skolen kan opleve at blive holdt uden for fællesskaber, modtage grimme beskeder eller blive bagtalt. Man kan sige, at præcis den samme mobbende adfærd kan finde sted online som “i virkeligheden”, her er den blot meget sværere at styre og overvåge. Det kan derfor også hurtigt blive uoverskueligt for det mobbede barn, fordi mobningen kan finde sted på adskillige kanaler, i stort omfang og døgnet rundt.

Hvorfor ender nogle børn med at mobbe?

Mobning skyldes tit en uhensigtsmæssig gruppedynamik, hvor de børn, der mobber, selv er bange for at blive ekskluderet fra fællesskabet. Derfor slår de sig sammen om at holde en eller flere andre personer udenfor og er dermed selv “i sikkerhed”.

Grupper, hvor mobning finder sted, er også kendetegnet ved, at der er lav tolerance over for at opføre sig på en måde, der ikke er acceptabel i netop det fællesskab. Træder man ved siden af den accepterede adfærd, kan man risikere at blive ekskluderet og udsat for mobbende adfærd.

Hvilke konsekvenser kan mobning have?

Mobning i skolen kan have både kortsigtede og langsigtede konsekvenser. De umiddelbare konsekvenser, der opstår hurtigt, er, at det mobbede barn føler sig utrygt, ked af det og ikke har lyst til at gå i skole. Måske begynder barnet at isolere sig mere, har svært ved at sove eller klager over fysiske symptomer som hovedpine og ondt i maven.

På længere sigt kan mobning have alvorlige konsekvenser, der kan række helt ind i voksenlivet. Børn, der bliver udsat for mobning, har større risiko for at udvikle bl.a. lavt selvværd, angst, depression og selvskadende adfærd.

Mobning er derfor noget, som både forældre og andre voksne omkring børnene skal tage særdeles alvorligt. Mobning i skolen eller i vennegruppen kan sætte dybe spor i mange år, og børn, der bliver udsat for mobning, har brug for hjælp fra voksne. Det er vigtigt at holde øje med signaler, som at barnet ikke vil i skole, bliver mere indadvendt, virker ked af det, ensom eller opfører sig anderledes, end det plejer. En konsekvens af mobning kan nemlig også være, at barnet har svært ved at fortælle om mobningen af frygt for at gøre sine forældre kede af det eller medvirke til, at mobningen bliver værre.

Stop mobning – hvad kan du gøre som forælder?

Børn, der udsættes for mobning, er aldrig selv ansvarlige for at stoppe mobningen. Det ansvar ligger alene hos de voksne omkring barnet, det være sig forældre, lærere og andet personale, der kender barnet og følger det i dets hverdag.

Det allervigtigste er at lytte og anerkende barnets oplevelser og følelser samt at fortælle, at mobningen aldrig er deres egen skyld. Sker mobningen på skolen, skal personalet involveres og sætte gang i tiltag, der kan komme mobningen til livs.

Husk desuden, at børn ofte har svært ved at fortælle, at de bliver mobbet. Det stiller krav til, at du følger med i dit barns digitale færden og spørger ind til, hvordan hun eller han har det. Reagér, hvis du oplever, at barnet opfører sig anderledes end normalt eller virker tynget og ked af det. Spørg åbent og hav forståelse for, at det måske ikke er et nemt emne for barnet at tale om.

Sådan arbejder vi mod mobning hos Din Camp

Hos Din Camp giver vi børn et mobbefrit miljø med fokus på socialt samvær og fælles oplevelser. Bl.a. derfor har vi indført tiltag som begrænset mobiltid (ca. 1 time om dagen), ligesom alle camps afholdes af dygtige instruktører, der både har fokus på sjove aktiviteter og tryghed hos alle børn. Mobbende adfærd tolereres på ingen måde.

Derudover oplever vi ofte, at børn vender hjem fra camp med en større tro på sig selv, fordi de har haft succesoplevelser i form af at danne nye venskaber og indgå i nye fællesskaber. Det kan både være på en sportscamp eller måske en camp kun for piger. Vi har også familiecamps, hvis I har brug for en god oplevelse sammen som familie.

Af Sandra Larsen
PBA i Ernæring og Sundhed, med et fokus på, hvordan børn og unges læringsforudsætninger kan forbedres ved at skrue på henholdsvis ernæring og idræt. Med en stor passion for læring, har jeg brugt de sidste +10 år på at skabe et univers af kreative læringscamps for børn og unge.

Relaterede indlæg

Vores deltagere er ikke i tvivl
4.8 ud af 5. Baseret på 80+ anmeldelser.