Læst på 3 minutter

Fremmedsprogsangst

Fysisk aktivitet kan dæmpe fremmedsprogsangst

Børn og unge kan opleve angst for skolen på den ene eller den anden måde. Hos en del kommer angsten til udtryk i de fag, der handler om at lære fremmedsprog – her kan eleverne føle en hæmmende nervøsitet og angst i forhold til at skulle tale et andet sprog foran klassen. Det kalder vi for fremmedsprogsangst.

Der findes heldigvis måder at gøre indlæring af fremmedsprog til en bedre oplevelse for eleverne. Én af dem er fysisk aktivitet, og det vil jeg komme nærmere ind på til sidst i denne artikel, hvor jeg også giver dig et nærmere indblik i begrebet fremmedsprogsangst.

Hvad er fremmedsprogsangst?

Grundforestillingen i denne type af angst er, at eleven frygter en negativ evaluering fra sine klassekammerater eller læreren. Der kan være en lang række forestillinger og usikkerheder forbundet med det at tale et fremmedsprog, og det kan blive en negativ spiral for eleven, der måske siger mindre og mindre i timerne og får svært ved at få brudt mønsteret.

Typiske bekymringer hos en elev med fremmedsprogsangst kan være:

 • Jeg tør ikke sige noget, fordi der er mange i klassen, der er bedre end mig
 • De andre må ikke høre, at jeg måske kommer til at lave en fejl
 • Jeg har for høje forventninger til mig selv og vil gerne gøre det perfekt

Fremmedsprogsangst er ikke medfødt, men opstår på grund af dårlige erfaringer med at lære fremmedsprog. Angsten kan både være knyttet til eleven selv og faktorer udefra som eksempelvis lærerens evaluering eller undervisningsform.

Angsten for at tale et fremmedsprog kan være knyttet til eleven selv

Fremmedsprogsangst kan stamme fra angst, bekymringer og forestillinger hos eleven selv. Kort fortalt kan det komme til udtryk på to måder:

 • Personel eller interpersonel angst hos eleven selv
 • Urealistiske forestillinger om sprogtilegnelse

Den personelle angst kan forårsage, at eleven kæmper mod et idealiseret selvbillede og dermed en forestilling om egne evner, der aldrig kan leves op til. Ved interpersonel angst ser eleven på de andre elever i klassen og sammenligner sig med dem. Det kan skabe en angst for ikke at leve op til de andres niveau.

Urealistiske forestillinger om at lære et sprog kan handle om, hvornår eleven forventer at kunne tale et sprog flydende. Har eleven for høje forventninger til at lære et sprog på meget kort tid, kan det forårsage ængstelighed – eleven vil efter sin egen opfattelse aldrig være god nok, i forhold til hvad hun eller han “burde” kunne.

Fremmedsprogsangst kan også være knyttet til læreren

Faktorerne nævnt ovenfor er knyttet til eleven og skal derfor også bearbejdes hos eleven selv. Der findes dog også faktorer, som læreren kan gøre noget ved. Her kan man overordnet tale om disse tre punkter:

 • Forholdet mellem lærer og elev
 • Lærerens fremgangsmåde i undervisningen
 • Lærerens forestilling om sprogundervisning

Her handler det om som lærer at overveje, hvordan de anvendte principper i undervisningen bedre kan understøtte elever med fremmedsprogsangst, så de føler sig trygge og opmuntres til at deltage.

Et godt og tillidsfuldt forhold mellem lærer og elev er altid vigtigt, ikke mindst når det gælder indlæring af fremmedsprog. Også fremgangsmåderne i undervisningen har stor betydning for følelsen af tryghed hos eleverne. Elever med fremmedsprogsangst kan opleve stor nervøsitet ved for eksempel at skulle læse højt eller svare på spørgsmål foran alle de andre – kan du tilrette undervisningen anderledes for bedre at tilgodese dem?

Til slut kan man som lærer se på sine egne forestillinger om, hvad sprogundervisning skal indeholde. Mange af os er vokset op med sprogundervisning på en bestemt måde og kan måske have en tendens til at videreføre dem på samme måde. Men måske skal der tænkes helt anderledes? Det giver jeg nogle gode råd til i næste afsnit.

Det er veldokumenteret, at fysiske læringsaktiviteter både gavner elevernes koncentration, indlæring og den generelle trivsel – hvis de implementeres rigtigt.

Brug fysisk aktivitet til at dæmpe fremmedsprogsangst

Det er veldokumenteret, at fysiske læringsaktiviteter både gavner elevernes koncentration, indlæring og den generelle trivsel – hvis de implementeres rigtigt. På samme måde kan fysisk aktivitet bruges til at dæmpe fremmedsprogsangst ved simpelthen at fjerne elevens fokus fra evalueringssituationen og til de aktiviteter, hun eller han udfører.

For at opnå succes med at dæmpe angsten for fremmedsprog gennem bevægelse, kan du med fordel følge nogle enkle tommelfingerregler:

 • Aktiviteterne skal være sjove og meningsfulde for eleverne. På den måde sikrer du, at de er motiverede, og elever med fremmedsprogsangst har lettere ved at blive opslugt at aktiviteten og glemme deres øvrige udfordringer. Jeg har tidligere skrevet en artikel, hvor du kan læse mere om meningsfulde læringsaktiviteter.
 • Brug de fysiske læringsaktiviteter på den måde, der understøtter indlæringen og ikke blot består af hop på stedet eller kast med en bold. Det kan du læse mine bedste tips til i artiklen om at bruge fysisk bevægelse klogt i undervisningen.
 • Overvej at lade eleverne udføre aktiviteten i mindre grupper. Det gør det sværere for eleverne at sammenligne sig med de andre – og de elever, der oplever fremmedsprogsangst, kan også være elever, der ikke bryder sig om at have hele klassens øjne rettet mod sig i det hele taget.
Af Jacob
Jacob har tidligere været tilknyttet Din Camp med speciale i aktiv sprogtilegnelse og begrænsning af fremmedsprogsangst gennem bevægelse i folkeskolen.

Relaterede indlæg

 1. Praksisnær undervisning

  Et af de seneste udspil fra Folketinget har fanget vores opmærksomhed her hos Din Camp, og det er noget, som vi brænder for at dele med jer.

  Praksisnær undervisning
Vores deltagere er ikke i tvivl
4.8 ud af 5. Baseret på 80+ anmeldelser.